Are

Are     CZ / EN

are@are-events.org

www.are-events.org

facebook

sign up

 ESTER KRUMBACHOVÁ; kurátorky: Zuzana Blochová & Edith Jeřábková; umělci: Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Daniela a Linda Dostálková, Bracha L. Ettinger, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Jan Kolský, Kateřina Konvalinová, Ester Krumbachová, Kris Lemsalu, Marie Lukáčová, New Noveta, Matěj Pavlík, Johannes Paul Raether, Michaela Režová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, Tomáš Uhnák (výstava, performance & konference) @ tranzitdisplay, 14. 12. 2017 – 21. 2. 2018  

 

 

Zbyněk Baladrán: Pět potíží při psaní pravdy; kurátorka: Iliana Fokianaki @ State of Concept, Athény; 17. 11. – 31. 12. 2017
MINULÉ